Дипломи и сертификати PDF Print E-mail

Ссъдружниците непрекъснато поддържат своята квалификация, като ежегодно реализират часове за самоподготовка и обучение, многократно надхвърлящи изискуемия минимум от 40 часа годишно.

 • Диплома № 0009/1991г. на Аксения Добазова за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител / регистриран одитор и сертификат за извършване на независим финансов одит по Международните стандарти за финансово отчитане и Международните одиторски стандарти,
  издадени от Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България
 • Сертификат на Аксения Добазова за лектор по Междурародните счетоводни стандарти,
  издаден Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България
 • Сертификат на Аксения Добазова за лектор по Междурародните счетоводни стандарти,
  издаден от  Американска Агенция за Международно Развитие /USAID/ Проект „Капиталови пазари”
 • Сертификат на Аксения Добазова за лектор по Международни Стандарти за одит,
  издаден от  Американска Агенция за Международно Развитие /USAID/ Проект „Капиталови пазари”
 • Сертификат на Аксения Добазова за корпоративно консултиране,
  издаден от  Американска Агенция за Международно Развитие /USAID/ Проект „Капиталови пазари”
 • Сертификат на Аксения Добазова за корпоративни финанси и управленско счетоводство,
  издаден от  Българо - Американска Комисия за образователен обмен ФУЛБРАЙТ
 • Сертификат на Аксения Добазова за курс на обучение по финансови инструменти,
  издаден от  Американска Агенция за Международно Развитие /USAID/ Проект „Капиталови пазари”
 • Сертификат на Аксения Добазова по „Международен Счетоводен Стандарт № 36”,
  издаден от  Американска Агенция за Международно Развитие /USAID/ Проект „Капиталови пазари”
 • Сертификат на Аксения Добазова по „Одит на пенсионни фондове”,
  издаден Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България
 • Сертификат на Аксения Добазова по „Финансов анализ и управление на портфейла”,
  издаден от  Американска Агенция за Международно Развитие /USAID/ Проект „Капиталови пазари”
 • Удостоверение за обучение по Одиторски стандарти и одиторска практика,
  издадено от Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България