Клиенти PDF Print E-mail

Наши клиенти са предприятия, работещи в следните отрасли и дейности:

 • Фармацевтика
 • Застраховане
 • Здравно осигуряване
 • Инвестиционно посредничество
 • Строителство
 • Търговия
 • Лека промишленост
 • Селско стопанство
 • Транспорт
 • Услуги
 • Юридически лица с нестопанска цел и др.